کتاب پداگوژی فنی حرفه ای

کد محصول: 10
درصد تخفیف: 0
وضعیت ارسال: هزینه دار
مقدار سفارش عدد
توضیحات مختصر

تعداد صفحه: 258

تعداد فصل: 8

نویسندگان : عباس کریمی – محمود سلیمی – رضا جاوید – زهرا السادات مهدوی

ناشر: تهران، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

آموزش های فنی حرفه ای به دلیل توجه و تمرکز بر مهارت های عملی مورد نیاز جامعه، به طراحی و برنامه ریزی مناسب برای رسیدن به اهداف ملی و سازمانی نیاز دارند.

اجرای برنامه های آموزشی پیشرو، پنج فرآیند اصلی آموزش مهارتی شامل: نیازسنجی، طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی را در بر می گیرد.

این امر می تواند گام مهمی برای رسیدن به اهداف آموزشی مد نظر سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور و دیگر آموزش های مهارتی باشد.

در این مجموعه، پنج فرآیند اصلی در آموزش مهارتی با رویکردی نظام مند و عملگرایانه در قالب هشت فصل جمع آوری گردیده است.

این نوشتار بخشی از نیاز های مربیان دست اندرکاران آموزش های مهارتی و کارشناسان آموزش فنی حرفه ای را تحقق می بخشد.

 

فهرست مطالب کتاب

فصل اول : کلیات

فصل دوم : نیاز سنجی آموزشی

فصل سوم: طراحی آموزشی

فصل چهارم: طرح درس

فصل پنجم: روش های تدریس

فصل ششم: فناوری آموزشی

فصل هفتم: اجرای آموزش

فصل هشتم: ارزشیابی مهارت

محصولات مرتبط
دوره جامع دیجیتال مارکتینگ
دوره جامع دیجیتال مارکتینگ
متره ساختمان
متره ساختمان
کتاب جامع راهنمای مطالعه آزمون کامپتیا
کتاب جامع راهنمای مطالعه آزمون کامپتیا
کلیه حقوق مادی و معنوی محتویات این سایت محفوظ است